Стендовая сессия

Порядковый номер соответствует номеру стенда
Просим всех участников повесить свои постеры до 25.02.2019 и снять их до 02.03.2019

День 1 (26.02, вторник) День 2 (27.02, среда)
01. Акентьев Ф.И. 02. Аль Шебель А.
03. Ахмадишина Р.А. 04. Баранова Е.Д.
05. Баталова А.А. 06. Безрукова А.И.
07. Бизяев Н.С. 08. Бродяженко Т.А.
09. Данилов Л.Г. 10. Евтеева М.А.
11. Галченкова М.А. 12. Гараева Н.С.
13. Гараева Л.А. 14. Гатаулина Э.Д.
15. Гаврилова А.В. 16. Глушкова Н.А.
17. Головкина Д.А. 18. Грифлюк А.В.
19. Хамад А.Н. 20. Иванова М.А.
21. Иванова О.А. 22. Коган А.Е.
23. Колесник В.В. 24. Комарова М.Ю.
25. Корженков А.А. 26. Кучинская Я.А.
27. Куликова В.А. 28. Кузьмина Д.М.
29. Кузнецова А.И. 30. Лысикова Е.А.
31. Максютенко Е.М. 32. Матвеенко А.Г.
33. Мелентьев П.А. 34. Михуткин А.А.
35. Мизгина Т.О. 36. Мусабирова Г.С.
37. Нуруллина Л.И. 38. Онхонова Г.С.
39. Осбанова С.Р. 40. Пестерева Н.С.
41. Плюснин В.В. 42. Преображенская Е.В.
43. Пулькина А.А. 44. Разгильдина Н.Д.
45. Резинюк Д.А. 46. Рябова Е.В.
47. Рыжкова В.Е. 48. Сафарова Э.Р.
49. Семенова Е.А. 50. Шабалина Е.Ю.
51. Шахматова А.Д. 52. Шариков Р.В.
53. Шиков А.Е. 54. Ширяев Д.И.
55. Солдатова А.А. 56. Суханова К.В.
57. Сусанин А.И. 58. Тараскин А.С.
59. Тяглик А.Б. 60. Трофимова А.М.
61. Вахрушева А.В. 62. Завьялов В.А.
63. Зелинский А.А. 64. Зинина В.В.
65. Зорина Н.А. 66. Журавлев А.С.
67. Кузнецова Е.В. 68. Илюкина Н.А.
69. 70. Ронжина Н.Л.